Renishaw

Các sản phẩm đo lường của chúng tôi giúp các nhà sản xuất tối đa hóa sản lượng sản xuất , giảm đáng kể thời gian thực hiện để sản xuất và kiểm tra linh kiện, đồng thời giữ cho máy của họ hoạt động đáng tin cậy. Trong các lĩnh vực của hệ thống tự động hóa và chuyển động công nghiệp, hệ thống đo lường và hiệu chuẩn vị trí của chúng tôi cho phép các nhà xây dựng sản xuất các sản phẩm có độ tin cậy và chính xác cao.