• Kích thước (D / d / H) 10.3 / 4.1 / 6.5 mm
  • Trình kết nối 10-32UNF
  • Hiệu chuẩn sau khi cài đặt