Hệ thống đo Equator ™

Hệ thống đo biên dạng cho phép kiểm soát quá trình bằng cách cung cấp độ nhạy lặp lại, không bị ảnh hưởng bởi môi trường nhiệt độ cao, linh hoạt và có thể lập trình chạy tự động, kết hợp với máy gia công.