Đồ gá cho máy EDM sản xuất điện cực

Kinh nghiệm cho thấy thay vì thay đổi từng bước trong chương trình để rút ngắn thời gian gia công, thì có một cách khác đơn giản hơn nhiều mà tăng năng suất – đó là giảm thời gian dừng máy. Với giải pháp của SYSTEM 3R, việc gá đặt chưa bao giờ đơn giản và nhanh gọn như thế.