Đầu dò CMM, Phần mềm và trang bị thêm

Đầu dò 5 trục, 3 trục, bộ điều khiển, Hệ thống thủ công, gá phụ kiện,… của Renishaw