Cảm biến lực thấp 1 thành phần, Fz tới ± 500 N / ± 112,4 lbf

Model 9203: ngưỡng phản hồi cực thấp <1 mN và kích thước nhỏ.