Cảm biến lực thấp 1 thành phần, Fz lên đến ± 50 N / ± 11,24 lbf

Model: 9207