Cảm biến lực 1 thành phần, Fz lên tới 60 kN / 13,4 klbf

Model 9176B