Cảm biến lực 1 thành phần, Fz lên đến 62 kN / 13,9 klbf

Model: 9136B