Bộ đo dao tự động

  • Tiết kiệm thời gian đáng kể với thời gian ngừng máy giảm
  • Đo chiều dài và đường kính dụng cụ chính xác
  • Tự động tính toán bù trừ và hiệu chỉnh công cụ
  • Loại bỏ các lỗi cài đặt thủ công
  • Phát hiện vỡ dao trong chu trình
  • Giảm mẩu tin lưu niệm