Cũng như các cảm biến lực nói chung, Kistler cung cấp một loạt các giải pháp đo lường lực tùy chỉnh trong các ứng dụng cụ thể. Kistler đáp ứng được hết các nhu cầu của khách hàng với những sản phẩm chính xác cao và có khả năng kết nối dễ dàng.

Trong các trường đại học và công nghiệp, để nghiên cứu cơ bản hoặc đảm bảo chất lượng: dữ liệu chính xác luôn là điều cần thiết để đo lường lực lượng và làm cho các quy trình hiệu quả hơn về chi phí. Nhờ thiết kế chắc chắn, các cảm biến thạch anh áp điện từ Kistler duy trì sự theo dõi chính xác các quá trình lực bán tĩnh và động rất cao, ngay cả khi điều kiện khó khăn. Các cảm biến lực của chúng ta cũng có thể xử lý các phép đo đồng thời của nhiều thành phần lực trực giao.