Sản phẩm nổi bật

Dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng máy gia công.

Dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng máy gia công CNC

Hệ thống đồ gá System 3R

Đồ gá cho máy EDM sản xuất điện cực

Thiết bị giám sát lực Kistler

Hệ thống máy ép servo ( servo press)

Lò tôi Nabertherm

Lò tôi Nabertherm

Dao - chip -mũi khoan - Mũi taro

Mũi Taro OSG

Dao - chip -mũi khoan - Mũi taro

Dao Phay OSG